ανακούφιση από την επαγωγική θέρμανση

Ανακούφιση πίεσης επαγωγής θέρμανσης Για μέταλλο που έχει υποστεί κατεργασία εν ψυχρώ, σχηματιστεί, επεξεργαστεί, συγκολληθεί ή κοπεί, μπορεί να είναι απαραίτητο να προρυθμιστεί μια λειτουργία ανακούφισης πίεσης για τη μείωση των τάσεων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής. Επαγωγική θέρμανση Η ανακούφιση από το άγχος εφαρμόζεται τόσο σε σιδηρούχα όσο και σε μη σιδηρούχα κράματα και προορίζεται για την απομάκρυνση των εσωτερικών καταλοίπων τάσεων που δημιουργούνται από… Διάβασε περισσότερα