Η επαγωγική σκλήρυνση είναι μια διαδικασία σκλήρυνσης υλικών με χρήση ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Περιλαμβάνει τη θέρμανση ενός αγώγιμου υλικού με την υποβολή του σε ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο, το οποίο προκαλεί τη θέρμανση του υλικού λόγω της αντίστασης του υλικού στη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται συνήθως σε βιομηχανικές εφαρμογές για τη σκλήρυνση κόλλων, επικαλύψεων και άλλων υλικών.

Ενεργοποιήστε το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα.
=