Λύση συγκόλλησης ραφής επαγωγής υψηλής συχνότητας για τη βιομηχανία σωλήνων και σωλήνων.

=