Το RPR Induction Coating Removal είναι μια ταχύτερη, ασφαλέστερη και καθαρότερη μέθοδος για την αφαίρεση βιομηχανικών επιστρώσεων από χαλύβδινες επιφάνειες.

=