Ένας φούρνος υψηλής θερμοκρασίας είναι ένας εξειδικευμένος εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες και να παρέχει ελεγχόμενα περιβάλλοντα θέρμανσης για διάφορες βιομηχανικές διεργασίες. Οι κλίβανοι υψηλής θερμοκρασίας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε εφαρμογές θερμικής επεξεργασίας όπως ανόπτηση, συγκόλληση, πυροσυσσωμάτωση και σκλήρυνση. Διευκολύνουν τη μετατροπή των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και βελτιωμένη δομική ακεραιότητα.

=