Η επαγωγική μηχανή σκλήρυνσης χρησιμοποιείται κυρίως για την απόσβεση της επιφάνειας του άξονα, τη θεραπεία σκλήρυνσης με καρφίτσα, την επιφάνεια σκλήρυνσης με επαγωγή κυλίνδρων και τη διαδικασία σκλήρυνσης αντοχής για την αύξηση της σκληρότητας και της ευθραυστότητας του εξαρτήματος.

=