Βασικές αρχές επαγωγής θέρμανσης PDF

Βασικές βασικές αρχές επαγωγής θέρμανσης Χαρακτηριστικά της επαγωγικής θέρμανσης • Υψηλή θερμοκρασία στο αντικείμενο εργασίας (στις περισσότερες περιπτώσεις). • Υψηλή πυκνότητα ισχύος για μικρό χρονικό διάστημα θέρμανσης (σε πολλές εφαρμογές). • Υψηλή συχνότητα (σε πολλές εφαρμογές). • Οι θερμικές πηγές βρίσκονται μέσα στο τεμάχιο εργασίας. Βασικά στοιχεία επαγωγής θέρμανσης Induction-Heating-fundamentals.pdf