Βασικές αρχές επαγωγής θέρμανσης PDF

Επαγωγική θέρμανση βασικές φυσικές αρχές

Χαρακτηριστικά της επαγωγικής θέρμανσης
• Υψηλή θερμοκρασία στο αντικείμενο εργασίας (στα περισσότερα
περιπτώσεις).
• Υψηλή πυκνότητα ισχύος για μικρό χρονικό διάστημα θέρμανσης
(σε πολλές εφαρμογές).
• Υψηλή συχνότητα (σε πολλές εφαρμογές).
• Οι θερμικές πηγές βρίσκονται μέσα στο τεμάχιο εργασίας.

Βασικές αρχές επαγωγής θέρμανσης

Induction-Heating-fundamentals.pdf