τεχνολογία συστήματος επαγωγής θέρμανσης PDF

Ανασκόπηση τεχνολογίας επαγωγής θέρμανσης

1. Εισαγωγή

Όλα τα IH (επαγωγική θέρμανση) Τα εφαρμοσμένα συστήματα αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητική επαγωγή που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Michael Faraday το 1831. Η ηλεκτρομαγνητική επαγωγική θέρμανση αναφέρεται στο φαινόμενο με το οποίο δημιουργείται ηλεκτρικό ρεύμα σε κλειστό κύκλωμα από τη διακύμανση του ρεύματος σε άλλο κύκλωμα τοποθετημένο δίπλα του. Η βασική αρχή της επαγωγικής θέρμανσης, η οποία είναι μια εφαρμοσμένη μορφή της ανακάλυψης του Faraday, είναι το γεγονός ότι το ρεύμα AC που ρέει μέσω ενός κυκλώματος επηρεάζει τη μαγνητική κίνηση ενός δευτερεύοντος κυκλώματος που βρίσκεται κοντά του. Η διακύμανση του ρεύματος μέσα στο πρωτεύον κύκλωμα παρείχε την απάντηση ως προς το πώς δημιουργείται το μυστηριώδες ρεύμα στο γειτονικό δευτερεύον κύκλωμα. Η ανακάλυψη του Faraday οδήγησε στην ανάπτυξη ηλεκτρικών κινητήρων, γεννητριών, μετασχηματιστών και ασύρματων συσκευών επικοινωνίας. Η εφαρμογή του, ωστόσο, δεν ήταν άψογη. Απώλεια θερμότητας, η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια του διαδικασία θέρμανσης επαγωγής, ήταν ένας μεγάλος πονοκέφαλος που υπονόμευε τη συνολική λειτουργικότητα ενός συστήματος. Οι ερευνητές προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν την απώλεια θερμότητας με πλαστικοποίηση των μαγνητικών πλαισίων που τοποθετούνται μέσα στον κινητήρα ή τον μετασχηματιστή. Ο νόμος του Faraday ακολουθήθηκε από μια σειρά πιο προηγμένων ανακαλύψεων όπως ο νόμος του Lentz. Αυτός ο νόμος εξηγεί το γεγονός ότι η επαγωγική ροή ρεύματος αντιστρέφεται προς την κατεύθυνση των αλλαγών στην επαγωγική μαγνητική κίνηση.

Η απώλεια θερμότητας, που συμβαίνει στη διαδικασία της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, θα μπορούσε να μετατραπεί σε παραγωγική θερμική ενέργεια σε ένα ηλεκτρικό επαγωγικού συστήματος θέρμανσης εφαρμόζοντας αυτόν τον νόμο. Πολλές βιομηχανίες έχουν επωφεληθεί από αυτή τη νέα ανακάλυψη εφαρμόζοντας επαγωγική θέρμανση για φούρνο, επαγωγική απόσβεση και συγκόλληση. Σε αυτές τις εφαρμογές, η επαγωγική θέρμανση διευκόλυνε τον καθορισμό των παραμέτρων θέρμανσης χωρίς την ανάγκη μιας πρόσθετης εξωτερικής πηγής ισχύος. Αυτό μειώνει ουσιαστικά την απώλεια θερμότητας διατηρώντας παράλληλα ένα πιο βολικό περιβάλλον εργασίας. Η απουσία φυσικής επαφής με συσκευές θέρμανσης αποκλείει δυσάρεστα ηλεκτρικά ατυχήματα. Η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα επιτυγχάνεται με την παραγωγή επαρκούς θερμικής ενέργειας σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ……

Induction_Heating_System_Technology.pdf

=