Εφαρμογή Επαγωγικής Θέρμανσης στα Τρόφιμα

Εφαρμογή Επαγωγικής Θέρμανσης στην Επεξεργασία Τροφίμων

Θέρμανση με επαγωγή είναι μια τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικής θέρμανσης που έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως υψηλή ασφάλεια, επεκτασιμότητα και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Έχει εφαρμοστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στην επεξεργασία μετάλλων, ιατρικές εφαρμογές,
και το μαγείρεμα. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια. Οι στόχοι αυτού του άρθρου ήταν να αναθεωρήσει το βασικά στοιχεία της επαγωγικής θέρμανσης τεχνολογίας και των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοσή της και να αξιολογήσει το καθεστώς εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας στην επεξεργασία τροφίμων. Παρουσιάζονται επίσης οι ερευνητικές ανάγκες και οι μελλοντικές προοπτικές αυτής της τεχνολογίας στην επεξεργασία τροφίμων. Παρόλο που υπάρχουν αρκετές πατέντες για τη χρήση της επαγωγικής θέρμανσης για την επεξεργασία υλικών τροφίμων, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν περισσότερα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με το σχεδιασμό, την απόδοση και την ενεργειακή απόδοση της τεχνολογίας επαγωγικής θέρμανσης που θα εφαρμοστεί σε διαφορετικές λειτουργίες της μονάδας, όπως το στέγνωμα , παστερίωση, αποστείρωση και καβούρδισμα, στην επεξεργασία τροφίμων. Απαιτείται για τη βελτιστοποίηση διαφορετικών σχεδιαστικών και λειτουργικών παραμέτρων, όπως η συχνότητα εφαρμοζόμενου ρεύματος, ο τύπος υλικού εξοπλισμού, το μέγεθος και η διαμόρφωση του εξοπλισμού και οι διαμορφώσεις πηνίου. Οι πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της επαγωγικής θέρμανσης στην αισθητηριακή και διατροφική ποιότητα διαφορετικών υλικών τροφίμων είναι ελλιπείς.


Απαιτείται επίσης έρευνα για τη σύγκριση της απόδοσης της επαγωγικής θέρμανσης και άλλων τεχνολογιών θέρμανσης, όπως π.χ
υπέρυθρη θέρμανση, φούρνο μικροκυμάτων και ωμική θέρμανση, για εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων.

Εφαρμογή Επαγωγικής Θέρμανσης στην Επεξεργασία και Μαγείρεμα Τροφίμων

Ενεργοποιήστε το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα.
=