Εφαρμογή Εγκατάστασης Θέρμανσης

Μια συσκευή για Επαγωγική σκλήρυνση ένα ελατήριο με σχήμα ελικοειδούς ή κυψέλης. Η συσκευή διαθέτει σύστημα υποστήριξης περιστροφής και σύστημα επαγωγής θέρμανσης. Το σύστημα στήριξης περιστροφής έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει το ελατήριο ενώ το ελατήριο θερμαίνεται από το σύστημα επαγωγής θέρμανσης. ο επαγωγικού συστήματος θέρμανσης έχει ένα σύστημα πηνίου επαγωγής που έχει ένα σύστημα πηνίου. Το σύστημα πηνίου έχει μια διαχωρισμένη περιοχή σχεδιασμένη για να δέχεται το ελατήριο και να θερμαίνει το ελατήριο ενώ το ελατήριο στηρίζεται στο σύστημα στήριξης περιστροφής.

Τα ελατήρια ή τα ελατήρια φύλλων κατασκευάζονται με θερμική παραμόρφωση των προφίλ χάλυβα. Λόγω των χαρακτηριστικών του ελατηρίου χάλυβα, υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις για τη θερμοκρασία και το χρόνο θέρμανσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης. Εκτός από την προθέρμανση πριν από την κύλιση σε ελατήρια ή σφυρηλάτηση πιέσεως σε ελατήρια φύλλων, υπάρχουν επίσης και άλλα αιτήματα διαφορετικής θερμικής επεξεργασίας, όπως ανόπτηση σύρματος ελατηρίου και σκλήρυνση επιφάνειας επαγωγής από χάλυβα. Έχοντας τα χαρακτηριστικά της ταχείας θέρμανσης, του γρήγορου τερματισμού, του ακριβούς ελέγχου εξόδου ισχύος και ποικίλει εύρη συχνοτήτων, HLQ's Επαγωγική παροχή θέρμανσης είναι πολύ κατάλληλο για θερμική παραμόρφωση θέρμανσης χάλυβα ελατηρίου, ειδικά στη βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκινήτων που περιλαμβάνει ελατήρια φύλλων ή φέροντα ελατήρια. Σχεδιασμένο από τους επαγγελματίες του HLQ, το δικό μας επαγωγικές συσκευές θέρμανσης είναι όλα καλά εξοπλισμένα με τα πλεονεκτήματα της εξοικονόμησης ενέργειας, της γρήγορης εκκίνησης / διακοπής, του χρόνου κύκλου λειτουργίας 24 ωρών, του υψηλού σημείου ισχύος, του υψηλού αυτοματισμού, της υψηλής απόδοσης, της εύκολης συντήρησης και της μεγάλης διάρκειας ζωής. Οι επαγωγικοί θερμαντήρες μας έχουν αναγνωριστεί ευρέως από τους πελάτες στη βιομηχανία παραγωγής χάλυβα την άνοιξη.

Η διαδικασία σκλήρυνσης επαγωγής μετάλλων είναι μια τυπική διαδικασία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ελατηρίων. Μια κοινή διαδικασία σκλήρυνσης αποτελείται από έναν παραδοσιακό ατμοσφαιρικό κλίβανο. Τέτοιες διαδικασίες σκλήρυνσης είναι πολύ αργές. Τα ελατήρια μπορούν να σχηματιστούν από μια ποικιλία μετάλλων (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακούχο χάλυβα, κράμα χάλυβα κ.λπ.). Όταν το μέταλλο του ελατηρίου σκληρυνθεί και σκληρυνθεί σωστά, μπορούν να επιτευχθούν συγκεκριμένες μεταλλουργικές παράμετροι όπως η σκληρότητα και η μικροδομή.
Όταν ένα ελατήριο σκληραίνεται από έναν παραδοσιακό ατμοσφαιρικό κλίβανο, το ελατήριο τοποθετείται πρώτα σε ένα φούρνο σε ορισμένη θερμοκρασία για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στη συνέχεια, το ελατήριο αφαιρείται και σβήνεται με λάδι ή κάποιο άλλο υγρό απόσβεσης. Μετά από αυτήν την αρχική διαδικασία σκλήρυνσης, η σκληρότητα του ελατηρίου είναι γενικά υψηλότερη από την επιθυμητή. Ως τέτοιο, το ελατήριο υπόκειται γενικά σε μια διαδικασία σκλήρυνσης έως ότου το ελατήριο αποκτήσει τις επιθυμητές φυσικές ιδιότητες. Όταν το ελατήριο υποστεί σωστή επεξεργασία, μέρος της κρυσταλλικής δομής του χάλυβα αλλάζει σε σκληρυμένο μαρτενσίτη με μεγάλο μέρος των καρβιδίων διαλυμένο έτσι ώστε να παρέχει την επιθυμητή δομή πυρήνα του ελατηρίου και την επιθυμητή επιφανειακή σκληρότητα του ελατηρίου.
Μια άλλη διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη σκλήρυνση των ελατηρίων είναι επαγωγική θέρμανση. Η διεργασία επαγωγής θέρμανσης συμβαίνει προκαλώντας ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σε ένα αγώγιμο υλικό του ελατηρίου. Τα ρεύματα Eddy δημιουργούνται μέσα στο αγώγιμο υλικό του οποίου η αντίσταση οδηγεί σε θέρμανση Joule. Η επαγωγική θέρμανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του χάλυβα στο σημείο τήξης του, εάν χρειάζεται, κάτι που είναι περισσότερο από αρκετό για να ενισχύει το προϊόν.
Η διεργασία επαγωγής θέρμανσης μπορεί να παρέχει ένα γρηγορότερο χρόνο κύκλου θέρμανσης από ό, τι η θέρμανση με παραδοσιακούς ατμοσφαιρικούς φούρνους, και η διεργασία επαγωγής θέρμανσης μπορεί να απλοποιήσει τον χειρισμό υλικών των ελατηρίων και μπορεί ενδεχομένως να επιτρέψει την αυτοματοποίηση του χειρισμού υλικών του ελατηρίου στη διαδικασία σκλήρυνσης. Παρόλο που η επαγωγική θέρμανση έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών ατμοσφαιρικών κλιβάνων, η επαγωγική θέρμανση των ελατηρίων έχει προβλήματα με την ομοιόμορφη θέρμανση του ελατηρίου σε όλο το μήκος της άνοιξης, υπερθέρμανση των άκρων του ελατηρίου και τη διατήρηση επαγωγή θέρμανσης αποτελεσματικότητας.