Εισαγωγή Βίντεο τήξης

Εισαγωγή Βίντεο τήξης για τήξη χαλκού, ορείχαλκου, σύρματος χαλκού, χάλυβα σιδήρου, κλπ.