Αυτόματη επαγωγή βίντεο σφυρηλασίας

Αυτόματη επαγωγή σφυρηλασίας βίντεο του επαγωγικού φούρνου σφυρηλάτησης με σύστημα αυτόματου τροφοδότη