Επαγωγικές συνδέσεις καλωδίων χαλκού

Στόχος Ο στόχος αυτής της δοκιμής εφαρμογής είναι να προσδιορίσει τους χρόνους θέρμανσης για επαγωγική συγκόλληση καλωδίων χαλκού σε ομοαξονικό καλώδιο χαλκού. Ο πελάτης θα ήθελε να αντικαταστήσει τη συγκόλληση χεριών με κολλητήρια, με συγκόλληση επαγωγής. Η συγκόλληση με το χέρι μπορεί να είναι εντατική και η επακόλουθη συγκόλληση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα… Διάβασε περισσότερα